TERUGBETALINGEN EN RETOUREN

ONS RETOURBELEID

Ons retourbeleid maakt deel uit van, en moet worden gelezen in samenhang met, onze algemene verkoopvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om dit retourbeleid op ieder gewenst moment te wijzigen.

Het is belangrijk dat u uw bestelling of artikelen controleert zodra u deze ontvangt en vóór gebruik. Als er fouten optreden of er zich problemen voordoen, moeten deze onmiddellijk aan ons worden gemeld zodat we dit kunnen onderzoeken.

Voordat u probeert een bestelling te retourneren, moet u contact opnemen met onze klantenservice om een autorisatienummer voor retouren aan te vragen. Zonder dit nummer kan het lastig zijn om uw retour te verwerken, waardoor het proces langer kan duren.


HOE RETOURNEER IK PRODUCTEN?

U kunt binnen 14 dagen, vanaf de dag waarop u de goederen ontvangt, de product(en) retourneren. Neem contact op met ons klantenserviceteam om uw retour te regelen.

Voor de retour hebben wij uw bestelnummer, het artikel dat u wilt retourneren en de reden voor het retourneren nodig. Na ontvangst van deze gegevens zullen wij u voorzien van een uniek retournummer en alle benodigde informatie voor de retour.

Verpak het artikel veilig en zorg ervoor dat ons retourformulier is bijgesloten.

Zorg ervoor dat u een bewijs van verzending ontvangt wanneer u uw artikel naar ons verzendt. Zonder dit bewijs kunnen we uw terugbetaling of vervanging mogelijk niet verwerken in het onwaarschijnlijke geval dat uw artikel tijdens het transport kwijtraakt. Als u een vervanging aanvraagt maar het product niet langer beschikbaar is, zullen we uw betaling terugstorten op de rekening die werd gebruikt om het artikel te kopen.

Artikelen die u heeft geaccepteerd en vervolgens heeft teruggestuurd, vallen onder uw verantwoordelijkheid totdat deze ons magazijn hebben bereikt. Zorg er daarom voor dat u uw artikel naar ons terugstuurt met een bezorgdienst waarmee u de waarde van de goederen kunt verzekeren.


KRIJG IK DE BETAALDE VERZENDKOSTEN VOOR HET RETOURNEREN VAN EEN ARTIKEL TERUG?

We betalen de verzendkosten terug wanneer een artikel wordt geretourneerd als gevolg van een fout van onze zijde. Bijvoorbeeld:

 • Als wij u het verkeerde artikel toesturen
 • Als het artikel beschadigd is of een fout bevat
 • Wanneer u een vervangend artikel terugstuurt dat u niet wilt houden

We zullen geen verzendkosten terugbetalen voor het retourneren van artikelen die ongewenst of niet langer nodig zijn. U dient deze kosten zelf te betalen. De retouren moeten terug worden gestuurd naar:The Hut.com Limited, Jesionowa, Magnice, 55-040 Wrocław(Polen). De kosten van een retour kunnen varieren tussen de €15,- en €28,-. We willen u nogmaals aanraden een bezorgdienst te gebruiken waarmee u de waarde van de goederen kunt verzekeren.

We zullen geen retourkosten terugbetalen voor artikelen waarvoor u schade of een fout heeft gemeld, maar waarbij wij bij het onderzoeken van het geretourneerde product geen fout of schade is gevonden. De kosten voor het terugzenden van het artikel zijn afhankelijk van het artikel en worden aan u meegedeeld nadat het onderzoek is voltooid.


UW WETTELIJKE RECHTEN

Ons retourbeleid heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.


RECHT OP ONTBINDEN KOOPOVEREENKOMST

U hebt het recht om deze koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. Hiervoor geldt dezelfde betaalregeling van de retourkosten als hierboven staat beschreven. Namelijk, wij zullen de verzendkosten terug betalen wanneer een artikel wordt geretourneerd als gevolg van een fout van onze zijde. We zullen geen verzendkosten terugbetalen voor het retourneren van artikelen die ongewenst of niet langer nodig zijn. U dient deze kosten zelf te betalen. De retouren moeten terug worden gestuurd naar:The Hut.com Limited, Jesionowa, Magnice, 55-040 Wrocław(Polen). De kosten van een retour kunnen varieren tussen de €15,- en €28,-.

De opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen ontvangt, of 14 dagen nadat een derde partij die door u is aangewezen, los van de vervoerder, de goederen ontvangt.

Om gebruik te maken van het recht om de koop te ontbinden, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te ontbinden aan de hand van een duidelijke verklaring (bijv. door de juiste optie in uw account te selecteren of een brief per post te verzenden). U kunt het onderstaande voorbeeldformulier voor het ontbinden van de koop gebruiken, maar dit is niet verplicht.


VOORBEELD RETOUR (ONTBINDINGS)FORMULIER

 • Aan: The Hut.com Limited, Jesionowa, Magnice, 55-040 Wrocław.
 • Bij deze ontbind ik het verkoopcontract voor de volgende goederen:
 • Besteld op:
 • Bestellingsnummer:
 • Naam van de klant:
 • Adres van de klant:
 • Handtekening van de klant (alleen in geval van papieren versie):
 • Datum:

Zorg ervoor dat de producten die u retourneert ongeopend zijn en zich in de originele verpakking bevinden.Ongewenste goederen mogen niet gebruikt zijn, moeten in onberispelijke staat verkeren en de verkoopzegels mogen niet zijn geopend.


GEVOLGEN VAN ONTBINDEN

Als u dit contract ontbindt, betalen wij alle van u ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de bezorgkosten (maar met uitzondering van enige extra kosten die ontstaan als u een ander type levering kiest dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering).

We kunnen deze vergoeding verminderen als we waardeverlies van de geleverde goederen constateren als gevolg van onnodig gebruik door u.


WE ZULLEN DE TERUGBETALING UITVOEREN ZONDER ONNODIGE VERTRAGING EN UITERLIJK:

(a) 14 dagen na de dag dat we alle geleverde goederen van u terug ontvangen; of

(b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de goederen heeft geretourneerd; of (c) indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het contract te ontbinden.

We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In ieder geval worden er u geen kosten in rekening gebracht als gevolg van de terugbetaling. U betaalt voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen.


WAT MOET IK DOEN WANNEER IK EEN INCORRECT PRODUCT ONTVANG?

We hanteren hoge normen voor het verpakken van uw bestelling. Toch kunnen er van tijd tot tijd fouten voorkomen. Onze excuses als u een onjuist artikel heeft ontvangen. Als onderdeel van onze klantdoelstellingen zullen we ons uiterste best doen om uw kwestie snel, eenvoudig en met zo min mogelijk ongemak op te lossen.

We beoordelen elk geval afzonderlijk wanneer een product wordt geretourneerd. In sommige gevallen hebben we mogelijk meer informatie nodig, zoals afbeeldingen, zodat we voor de beste oplossing kunnen kiezen. Ons doel is om u zo snel mogelijk de beste oplossing te bieden.


WAT MOET IK DOEN ALS MIJN PRODUCT BESCHADIGD IS?

Hoewel we er alles aan doen om schade aan uw producten tijdens het transport te voorkomen, kunnen er problemen optreden. Onze excuses als u een beschadigd artikel heeft ontvangen.

We willen u in een dergelijk geval vragen de levering niet te weigeren, maar de goederen te accepteren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Weigering van het pakket kan ertoe leiden dat de retour van het pakket vertraging oploopt.

U kunt via uw account contact met ons opnemen via het online berichtencentrum. Voeg eventuele foto's van de schade aan het bericht toe. Een lid van ons team zal de details bekijken en de beste oplossing bieden om het probleem op te lossen.


HOE MAAK IK MELDING VAN EEN PRODUCTFOUT?

Onze excuses als u denkt dat uw product een fout bevat. We nemen alle klachten over de kwaliteit van onze producten serieus en we zullen de gerapporteerde fout nader moeten onderzoeken.

Om dit te doen, willen we u vragen via uw account contact met ons opnemen via het online berichtencentrum. Beschrijf de productfout en voeg indien mogelijk foto's toe aan uw bericht.


KLACHTEN

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we het retourneren of vervangen van een product hebben afgehandeld, horen wij dit graag. Het is ons doel om enige problemen die u ondervindt op te lossen. We willen u dan ook vragen contact op te nemen met onze klantenservice via uw account of door een brief te sturen aan onze afdeling klantenservice op Customer Service Department, Meridian House, Gadbrook Way, Gadbrook Park, Rudheath, Northwich, Cheshire, Verenigd Koninkrijk, CW9 7RA.