Deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de voorwaarden') zijn van toepassing op het gebruik van de website www.winkel.oralb.nl ('de website') en uw relatie met: (i) The Hut.com Limited (www.winkel.oralb.nl) met hoofdkantoor op de 5e verdieping van Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ; of

('wij', 'onze', of 'ons'). Lees deze voorwaarden aandachtig door aangezien ze betrekking hebben op uw wettelijke rechten en plichten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de website niet openen of gebruiken. Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden.

1. OVEREENKOMST

Door de website te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden

2. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor:

deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden via een passende aankondiging op de website aan u meegedeeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op dergelijke wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het gebruik van de website nadat we een dergelijke aankondiging hebben gedaan. Als u niet akkoord gaat met nieuwe voorwaarden, dient u uw gebruik van de website te beëindigen. Als u de website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht is gegaan, geeft uw gebruik van de website aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. In het geval dat deze website en de inhoud daarvan (of een deel daarvan) zonder kennisgeving aan u tijdelijk of permanent worden gewijzigd of ingetrokken, gaat u ermee akkoord dat wij niet door u aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige wijziging of intrekking van de website of de inhoud ervan.

3. REGISTRATIE

U garandeert dat:

de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert in alle opzichten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn; en dat u zich niet voordoet als een andere persoon of entiteit

De producten die op deze site worden gekocht, zijn alleen voor particulier en huishoudelijk gebruik en zijn niet bestemd voor wederverkoop. U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen van uw persoonsgegevens door vertegenwoordigers van onze klantenservice te e‐mailen of te bellen via:

e‐mailadres: feedback@thehutgroup.com

4. PRIVACYBELEID

We behandelen al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wanneer u artikelen koopt op deze website, vragen we u uw persoonsgegevens in te vullen zodat wij u kunnen identificeren. Denk hierbij aan uw naam, e‐mailadres, factuur‐ en bezorgadres, creditcardgegevens of andere betaalgegevens. We bevestigen dat deze gegevens door ons worden bewaard in overeenstemming met onze inschrijving bij het kantoor van de commissaris voor gegevensbescherming.

5. BESCHERMING VAN UW VEILIGHEID

Om ervoor te zorgen dat uw creditcard of betaalpas niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, controleren we de naam, het adres en andere persoonsgegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt aan de hand van databases van derden.

We nemen internetfraude uitermate serieus. Nu het aantal frauduleuze creditcardtransacties toeneemt, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat alle bestellingen grondig worden gecontroleerd aan de hand van de reeds verstrekte informatie. Het is mogelijk dat we contact met u opnemen om extra beveiligingscontroles uit te voeren en we vragen uw medewerking, zodat we deze controles kunnen voltooien. We tolereren geen frauduleuze transacties. Dergelijke transacties worden dan ook gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze controles kunnen door u verstrekte persoonsgegevens worden doorgegeven aan een geregistreerd kredietreferentiebureau dat deze informatie mogelijk opslaat. U kunt erop vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen, dat er geen kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat dit geen gevolgen heeft voor uw kredietwaardigheid. Alle door u verstrekte gegevens zullen veilig en in strikte overeenstemming met de Data Protection Act 1998 (wet bescherming persoonsgegevens) worden behandeld.

6. NALEVING

De website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en op een wettige manier. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot de website en het gebruik ervan. U stemt ermee in om het volgende niet te uploaden of verzenden via de website:

computervirussen of andere programma's ontworpen om de normale bedieningsprocedures van een computer te verstoren, te onderbreken of te belemmeren; en wat voor inhoud dan ook die lasterlijk, aanstootgevend of obsceen van aard is

7. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers en leveranciers, onmiddellijk op verzoek volledig schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze voorwaarden door u, of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of een andere persoon die toegang heeft tot de website met uw persoonsgegevens.

8. LINKS VAN DERDEN

Voor het gemak van onze klanten kan de website links bevatten naar andere websites of inhoud die buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites of inhoud, noch worden deze door ons gecontroleerd of onderschreven. We zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor enige schade, verlies of inbreuk veroorzaakt of vermeend veroorzaakt in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op advertenties, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of bronnen.

9. BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring en beschikbaarheid. In het geval de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u hiervan per e‐mail op de hoogte gebracht (of op een andere manier als er geen emailadres is opgegeven) en kunt u wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of kunt u uw bestelling annuleren.

Bestellingen die door u worden geplaatst, worden behandeld als een aanbod om de goederen of diensten van ons te kopen. We behoudens ons het recht voor om dergelijke aanbiedingen op elk moment te weigeren. U erkent dat een geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die u van ons ontvangt, niet gelijkstaat aan onze aanvaarding van uw aanbod om goederen of diensten te kopen die op de website worden aangeboden. De sluiting van een contract tussen u en ons vindt plaats wanneer we (i) uw creditcard, betaalpas of PayPal‐rekening debiteren of (ii) de goederen naar u verzenden of beginnen met het verstrekken van de diensten, afhankelijk van wat het laatste plaatsvindt.

We nemen redelijke zorgvuldigheid in acht, voor zover wij daartoe in staat zijn, om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te bewaren, maar bij gebrek aan nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot door u verstrekte gegevens bij het openen of bestellen via de website.

U draagt het risico voor de producten zodra deze zijn afgeleverd op het afleveradres dat u heeft opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer u een onjuist bezorgadres opgeeft of wanneer u de producten niet ophaalt op het door u opgegeven afleveradres.

10. RECHT OP ONTBINDEN VAN KOOPOVEREENKOMST

Als u de goederen of diensten als consument heeft gekocht (dat wil zeggen voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), houd er dan rekening mee dat u gerechtigd bent om elk contract met ons te ontbinden binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen heeft ontvangen.

Als u een contract in overeenstemming met deze clausule wilt ontbinden, raadpleeg dan ons Retourbeleid voor meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen.

11. PRIJS EN BETALING

Alle getoonde prijzen zijn inclusief btw (alleen waar van toepassing ‐ zie hieronder) tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment dat de informatie in het systeem wordt ingevoerd. We behouden ons echter het recht voor om prijzen op enig gewenst moment te wijzigen en zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Betaling kan worden uitgevoerd met creditcard of betaalpas of via uw PayPal‐account. De betaling wordt van uw rekening afgeschreven voordat uw goederen worden verzonden of de dienst aan u wordt verstrekt. Als betaling via een creditcard moet worden uitgevoerd, wordt een pre‐autorisatiebedrag van € 0,01 van uw creditcard ingehouden totdat de kaartuitgever de betaling valideert.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs op de betaalpagina onjuist is en we dit ontdekken voordat we uw bestelling accepteren in overeenstemming met clausule 9, zijn we niet verplicht om de goederen aan u te verkopen tegen de getoonde prijs. We proberen er altijd voor te zorgen dat de prijzen van goederen die op onze website worden weergegeven juist zijn, maar soms kunnen er daadwerkelijk fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u heeft besteld, laten we u dit zo snel mogelijk weten en geven we u de optie om uw bestelling opnieuw te bevestigen voor de juiste prijs of om deze te annuleren. Als u uw bestelling annuleert en u al voor de goederen heeft betaald, ontvangt u een volledige terugbetaling.

U bevestigt dat de creditcard, betaalpas of PayPal‐account die u gebruikt, van u is. Alle creditcard/betaalpashouders zijn onderworpen aan controles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalpas de betaling aan ons weigert of deze om welke reden dan ook niet autoriseert, zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging of het niet leveren van de bestelde producten.

Als uw betaling via creditcard‐ of betaalpas om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor om opnieuw binnen 48 uur te proberen de betaling te verwerken. In het geval dat de betaling wederom niet succesvol wordt verwerkt, zullen we u ten minste 48 uur van tevoren op de hoogte brengen van elke poging om de betaling te verwerken. We doen dit door een e‐mail te sturen naar het e‐mailadres dat u ons heeft verstrekt. Als u niet wilt dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet u uw bestelling annuleren binnen 48 uur nadat we u deze e‐mail hebben gestuurd.

U kunt slechts één kortingscode per bestelling gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen waarbij u meer dan één kortingscode aan het winkelmandje toevoegt, te weigeren of te annuleren.

U kunt kortingscodes uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden waaronder ze zijn uitgegeven. Deze voorwaarden omvatten onder meer of u in aanmerking komt en de maximale waarde van de bestelling. Maak uzelf vertrouwd met deze algemene voorwaarden voordat u een bestelling plaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die niet aan deze voorwaarden voldoen te weigeren of te annuleren, zelfs als er kosten in rekening zijn gebracht op uw creditcard of betaalpas. Als er sprake is van inconsistentie tussen de algemene voorwaarden van kortingscodes en deze algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van de kortingscode. Een kopie van de algemene voorwaarden van de kortingscode kan worden verkregen door onze klantenservice te mailen of te bellen via:

feedback@thehutgroup.com

12. IN AANMERKING KOMEN VOOR AANKOOP

Om in aanmerking te komen om goederen op deze website te kopen en om op deze website contracten aan te gaan in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, moet u:

indien u een natuurlijk persoon bent, 18 jaar of ouder zijn; en uw echte naam, adres, telefoonnummer, emailadres en andere gevraagde gegevens verstrekken.

Door aan te bieden goederen en diensten te kopen, verklaart u ons dat u 18 jaar of ouder bent en geeft u ons toestemming om gegevens (inclusief bijgewerkte gegevens) te verzenden om gegevens van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot uw bank‐ of creditcardnummers of kredietrapporten om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, een initiële creditcardautorisatie uit te voeren en individuele aankooptransacties te autoriseren.

13. EEN VRIEND VERWIJZEN

Onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden kunt u 'tegoed' verdienen dat u op deze website kunt gebruiken door een nieuwe klant / nieuwe klanten naar ons door te verwijzen via ons verwijzingsschema door de verwijzingslink en/of verwijzingscode die we u verstrekken te delen (het ''verwijzingsprogramma'). U komt alleen in aanmerking om als 'verwijzer' aan dit verwijzingsprogramma deel te nemen als u eerder een bestelling op de website heeft geplaatst.

Een nieuwe klant is een natuurlijk persoon die nog niet eerder een bestelling bij ons heeft geplaatst (een 'verwijzingsontvanger'). Als de verwijzingsontvanger een actief account op de website heeft, maar nog niet eerder een bestelling op de website heeft geplaatst, heeft hij/zij uitsluitend het recht om deel te nemen aan de verwijzingsregeling via de 'verwijzingslink'. Als de verwijzingsontvanger al een account op de website heeft, kan hij/zij niet deelnemen aan het verwijzingsprogramma aan de hand van een 'verwijzingscode' (ongeacht of hij/zij eerder een bestelling heeft geplaatst).

Als de verwijzingsontvanger op uw verwijzingslink heeft geklikt, wordt de kortingscode automatisch toegepast bij het afrekenen. Als de verwijzingsontvanger een verwijzingscode gebruikt, moet hij/zij deze invullen bij het afrekenen.

Let op: tegoed dat is ontvangen via het verwijzingsprogramma mag uitsluitend worden uitgegeven op de website en noch u, noch de verwijzingsontvanger heeft recht op enige vorm van betaling met betrekking tot het tegoed. Het tegoed kan alleen worden ingewisseld voor nieuwe bestellingen en is niet inwisselbaar voor geld. Het tegoed dat op uw verwijzingsprogramma‐account staat, is op geen enkele manier overdraagbaar.

U ontvangt het toepasselijke tegoed 24 uur na verzending van de bestelling van de verwijzingsontvanger op uw account. Als de verwijzingsontvanger zijn/haar bestelling om welke reden dan ook binnen 24 uur na de verzending annuleert, komt u niet in aanmerking voor

tegoed. U ontvangt uw tegoed in de standaardvaluta van de website.

Enig tegoed dat is verkregen via het verwijzingsprogramma en niet binnen 12 maanden na de datum van opbouw is gebruikt, komt te vervallen.

De verwijzingsontvanger moet een bestelling plaatsen van tenminste de minimumwaarde zoals deze op de website is vermeld.

We kunnen naar eigen goeddunken het tegoed dat u heeft ontvangen via ons verwijzingsprogramma op elk gewenst moment intrekken als we van mening zijn of vermoeden dat uw gebruik van het verwijzingsprogramma frauduleus, misleidend of in strijd met deze voorwaarden is.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de Website wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databases en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat het materiaal en de inhoud van de website eigendom blijft van ons en onze licentieverstrekkers.

U kunt de inhoud van de website op een computerscherm ophalen en weergeven, dergelijke inhoud in elektronische vorm op een schijf opslaan (maar op geen enkele server of ander opslagapparaat dat op een netwerk is aangesloten) of één kopie van de inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijke, niet‐commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en eigendomsrechten niet schendt. U mag de materialen of inhoud op de website niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden of voor commerciële doeleinden gebruiken.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande enige andere bepaling in de voorwaarden, kan niets in deze voorwaarden:

uw rechten als consument onder het Engels recht aantasten of beperken; of onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid uitsluiten of beperken.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene schade, of voor een volledige of gedeeltelijke niet‐nakoming van onze verplichtingen, als deze tekortkoming het gevolg is van overmacht of het handelen van een derde partij.

De website wordt aangeboden op een 'as is'‐ en 'as available'‐basis zonder enige verklaring of onderschrijving en we geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking ertoe en het gebruik ervan. U erkent dat we niet kunnen garanderen en niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de veiligheid of privacy van de website en alle door u verstrekte gegevens. U draagt het risico dat verbonden is aan internetgebruik.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de inhoud van de website correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten, omissies of voor de resultaten verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor technische problemen die u kunt ondervinden wanneer u de website bezoekt. Als we op de hoogte worden gebracht van eventuele onjuistheden van de inhoud van de website proberen we deze zo snel mogelijk te corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij alle aansprakelijkheid af in verband met het volgende:

onverenigbaarheid van de website met uw apparatuur, software of telecommunicatielinks; technische problemen, waaronder fouten of onderbrekingen van de website; ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de website; en het niet voldoen van de website aan uw vereisten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor enige gevolgschade of incidentele schade (beide omvatten zonder beperking puur economisch verlies, winstverlies, verlies van zaken , verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website.

16. LEVERING

Levering geschiedt alleen per post naar Nederland. Producten worden geleverd op het afleveradres dat u ons tijdens het bestelproces heeft verstrekt. Alle aangegeven tijdsperioden worden in werkdagen gegeven. De levertijden op de site zijn indicaties en komen overeen met de gemiddelde tijden voor verwerking en levering. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging van de verzending die niet door ons is veroorzaakt.

17. SCHEIDBAARHEID

Als enig deel van de voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet‐afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de voorwaarden.

18. VRIJWARING

Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden opgevat als een vrijwaring van procedures of een daaropvolgende schending van enige bepaling.

19. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons wordt gesloten.

20. RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse rechtbanken.