Deze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.winkel.oralb.nl en uw relatie met: (i) THG, met hoofdkantoor op de 5e verdieping van Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ.

Lees deze voorwaarden aandachtig door aangezien ze betrekking hebben op uw wettelijke rechten en plichten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de website niet openen of gebruiken. Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden.

1. OVEREENKOMST

Door de website te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden

2. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden via een passende aankondiging op de website aan u meegedeeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op dergelijke wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het gebruik van de website nadat we een dergelijke aankondiging hebben gedaan. Als u niet akkoord gaat met nieuwe voorwaarden, dient u uw gebruik van de website te beëindigen. Als u de website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht is gegaan, geeft uw gebruik van de website aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. In het geval dat deze website en de inhoud daarvan (of een deel daarvan) zonder kennisgeving aan u tijdelijk of permanent worden gewijzigd of ingetrokken, gaat u ermee akkoord dat wij niet door u aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige wijziging of intrekking van de website of de inhoud ervan.

3. REGISTRATIE

U garandeert dat:

· De persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert in alle opzichten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn; en dat u zich niet voordoet als een andere persoon of entiteit

· De producten die op deze site worden gekocht, zijn alleen voor particulier en huishoudelijk gebruik en zijn niet bestemd voor wederverkoop. U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen van uw persoonsgegevens door vertegenwoordigers van onze klantenservice te e‐mailen, viahttps://www.oralb.nl/nl-nl/contact-us.

4. PRIVACYBELEID

We behandelen al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wanneer u artikelen koopt op deze website, vragen we u uw persoonsgegevens in te vullen zodat wij u kunnen identificeren. Denk hierbij aan uw naam, e‐mailadres, factuur‐ en bezorgadres, creditcardgegevens of andere betaalgegevens. We bevestigen dat deze gegevens door ons worden bewaard in overeenstemming met onze inschrijving bij het kantoor van de commissaris voor gegevensbescherming.

5. BESCHERMING VAN UW VEILIGHEID

Om ervoor te zorgen dat uw creditcard of betaalpas niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, controleren we de naam, het adres en andere persoonsgegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt aan de hand van databases van derden.

We nemen internetfraude uitermate serieus. Nu het aantal frauduleuze creditcardtransacties toeneemt, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat alle bestellingen grondig worden gecontroleerd aan de hand van de reeds verstrekte informatie. Het is mogelijk dat we contact met u opnemen om extra beveiligingscontroles uit te voeren en we vragen uw medewerking, zodat we deze controles kunnen voltooien. We tolereren geen frauduleuze transacties. Dergelijke transacties worden dan ook gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze controles kunnen door u verstrekte persoonsgegevens worden doorgegeven aan een geregistreerd kredietreferentiebureau dat deze informatie mogelijk opslaat. U kunt erop vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen, dat er geen kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat dit geen gevolgen heeft voor uw kredietwaardigheid. Alle door u verstrekte gegevens zullen veilig en in strikte overeenstemming met de Data Protection Act 1998 (wet bescherming persoonsgegevens) worden behandeld.

6. NALEVING

De website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en op een wettige manier. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot de website en het gebruik ervan. U stemt ermee in om het volgende niet te uploaden of verzenden via de website: computervirussen of andere programma's ontworpen om de normale bedieningsprocedures van een computer te verstoren, te onderbreken of te belemmeren; en wat voor inhoud dan ook die lasterlijk, aanstootgevend of obsceen van aard is

7. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers en leveranciers, onmiddellijk op verzoek volledig schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze voorwaarden door u, of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of een andere persoon die toegang heeft tot de website met uw persoonsgegevens.

8. LINKS VAN DERDEN

Voor het gemak van onze klanten kan de website links bevatten naar andere websites of inhoud die buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites of inhoud, noch worden deze door ons gecontroleerd of onderschreven. We zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor enige schade, verlies of inbreuk veroorzaakt of vermeend veroorzaakt in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op advertenties, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of bronnen.

9. BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring en beschikbaarheid. In het geval de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u hiervan per e‐mail op de hoogte gebracht (of op een andere manier als er geen emailadres is opgegeven) en kunt u wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of kunt u uw bestelling annuleren.

Bestellingen die door u worden geplaatst, worden behandeld als een aanbod om de goederen of diensten van ons te kopen. We behoudens ons het recht voor om dergelijke aanbiedingen op elk moment te weigeren. U erkent dat een geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die u van ons ontvangt, niet gelijkstaat aan onze aanvaarding van uw aanbod om goederen of diensten te kopen die op de website worden aangeboden. De sluiting van een contract tussen u en ons vindt plaats wanneer we (i) uw creditcard, betaalpas of PayPal‐rekening debiteren of (ii) de goederen naar u verzenden of beginnen met het verstrekken van de diensten, afhankelijk van wat het laatste plaatsvindt.

We nemen redelijke zorgvuldigheid in acht, voor zover wij daartoe in staat zijn, om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te bewaren, maar bij gebrek aan nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot door u verstrekte gegevens bij het openen of bestellen via de website.

U draagt het risico voor de producten zodra deze zijn afgeleverd op het afleveradres dat u heeft opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer u een onjuist bezorgadres opgeeft of wanneer u de producten niet ophaalt op het door u opgegeven afleveradres. Niettegenstaande dat het risico van verlies of schade aan de producten enkel voor u zijn eens deze geleverd worden op het leveringsadres, eigendom van deze producten wordt aan u overgedragen eens (a) de producten door ons verzonden zijn; en (b) wij de betaling hiervan ontvangen.

10. RECHT OP ONTBINDEN VAN KOOPOVEREENKOMST

Als u de goederen of diensten als consument heeft gekocht (dat wil zeggen voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), houd er dan rekening mee dat u gerechtigd bent om elk contract met ons te ontbinden binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen heeft ontvangen.

Als u een contract in overeenstemming met deze clausule wilt ontbinden, raadpleeg dan ons Retourbeleid voor meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen.

11. PRIJS EN BETALING

Alle getoonde prijzen zijn inclusief btw (alleen waar van toepassing ‐ zie hieronder) tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment dat de informatie in het systeem wordt ingevoerd. We behouden ons echter het recht voor om prijzen op enig gewenst moment te wijzigen en zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Betaling kan worden uitgevoerd met creditcard of betaalpas of via uw PayPal‐account. De betaling wordt van uw rekening afgeschreven voordat uw goederen worden verzonden of de dienst aan u wordt verstrekt. Als betaling via een creditcard moet worden uitgevoerd, wordt een pre‐autorisatiebedrag van € 0,01 van uw creditcard ingehouden totdat de kaartuitgever de betaling valideert. Indien uw leveringsadres binnen de Europese Unie (EU) is, zie Douane-inklaring verantwoordelijkheden voor EU leveringsadressen.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs op de betaalpagina onjuist is en we dit ontdekken voordat we uw bestelling accepteren in overeenstemming met clausule 9, zijn we niet verplicht om de goederen aan u te verkopen tegen de getoonde prijs. We proberen er altijd voor te zorgen dat de prijzen van goederen die op onze website worden weergegeven juist zijn, maar soms kunnen er daadwerkelijk fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u heeft besteld, laten we u dit zo snel mogelijk weten en geven we u de optie om uw bestelling opnieuw te bevestigen voor de juiste prijs of om deze te annuleren. Als u uw bestelling annuleert en u al voor de goederen heeft betaald, ontvangt u een volledige terugbetaling.

U bevestigt dat de creditcard, betaalpas of PayPal‐account die u gebruikt, van u is. Alle creditcard/betaalpashouders zijn onderworpen aan controles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalpas de betaling aan ons weigert of deze om welke reden dan ook niet autoriseert, zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging of het niet leveren van de bestelde producten.

Als uw betaling via creditcard‐ of betaalpas om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor om opnieuw binnen 48 uur te proberen de betaling te verwerken. In het geval dat de betaling wederom niet succesvol wordt verwerkt, zullen we u ten minste 48 uur van tevoren op de hoogte brengen van elke poging om de betaling te verwerken. We doen dit door een e‐mail te sturen naar het e‐mailadres dat u ons heeft verstrekt. Als u niet wilt dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet u uw bestelling annuleren binnen 48 uur nadat we u deze e‐mail hebben gestuurd.

U kunt slechts één kortingscode per bestelling gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen waarbij u meer dan één kortingscode aan het winkelmandje toevoegt, te weigeren of te annuleren.

U kunt kortingscodes uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden waaronder ze zijn uitgegeven. Deze voorwaarden omvatten onder meer of u in aanmerking komt en de maximale waarde van de bestelling. Maak uzelf vertrouwd met deze algemene voorwaarden voordat u een bestelling plaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die niet aan deze voorwaarden voldoen te weigeren of te annuleren, zelfs als er kosten in rekening zijn gebracht op uw creditcard of betaalpas. Als er sprake is van inconsistentie tussen de algemene voorwaarden van kortingscodes en deze algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van de kortingscode. Een kopie van de algemene voorwaarden van de kortingscode kan worden verkregen door onze klantenservice te benarderen, via:https://www.oralb.nl/nl-nl/contact-us.

Douane-inklaring verantwoordelijkheden voor EU leveringsadressen.Enkel voor bestellingen verzonden vanuit het VK.

Voor leveringen naar adressen binnen de EU, bent u voor juridische doeleinden de importeur van de goederen, en bent u verantwoordelijk voor zowel eventuele importformaliteiten als ook voor eventuele invoerrechten, tarieven, of belastingen die geheven kunnen worden door eender welke douaneautoriteit. Echter, wij hebben deze bedragen bij u geïnd als onderdeel van uw aankoop, en door akkoord te gaan met deze voorwaarden, machtigt u ons hierbij om onze gekozen koerier(s) alle vereiste douaneformaliteiten namens u uit te voeren, inclusief de betaling van eventuele invoerrechten, tarieven of belastingen aan de desbetreffende douaneautoriteit. De aangewezen koerier zal de goederen bij u afleveren en zal hier bovenop namens u de douaneformaliteiten uitvoeren. Deze douaneformaliteiten worden in verschillende landen afgehandeld en is afhankelijk van het land waarin uw afleveradres is, en de koerier die gebruikt wordt. Uw goederen worden voor douanedoeleinden ingeklaard in één van de volgende ‘inklaringslanden’:

DPD

1. Cyprus (voor adressen in Cyprus)

2. Frankrijk (voor adressen in Frankrijk, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Romenië, Slovakije, and Slovenië)

3. Ierland (voor adressen in Ierland)

4. Malta (voor adressen in MaltaCyprus)

5. Spanje (voor adressen in Spanje)

6. Nederland (voor adressen in Nederland, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Luxemburg, Polen, en Zweden)

Hermes

7. België (voor adressen in België en Ierland)

8. Anders, in het land waarin uw adres is.

DHL

9. In het land waarin uw adres is.

Dit betekent dat u invoerrechten, tarieven, of belastingen dient te betalen volgens het tarief dat van toepassing is in het land van inklaring – deze worden namens u betaald door de aangewezen koerier. Deze landen van inklaring kunnen gewijzigd worden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat wij een koerier kunnen aanduiden om namens u zoals hierboven beschreven te handelen, en dat de gekozen koerier uitsluitend namens u handelt als uw directe douanevertegenwoordiger.

12. IN AANMERKING KOMEN VOOR AANKOOP

Om in aanmerking te komen om goederen op deze website te kopen en om op deze website contracten aan te gaan in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, moet u:indien u een natuurlijk persoon bent, 18 jaar of ouder zijn; en uw echte naam, adres, telefoonnummer, emailadres en andere gevraagde gegevens verstrekken.

Door aan te bieden goederen en diensten te kopen, verklaart u ons dat u 18 jaar of ouder bent en geeft u ons toestemming om gegevens (inclusief bijgewerkte gegevens) te verzenden om gegevens van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot uw bank‐ of creditcardnummers of kredietrapporten om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, een initiële creditcardautorisatie uit te voeren en individuele aankooptransacties te autoriseren.

13. EEN VRIEND VERWIJZEN

Onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden kunt u 'tegoed' verdienen dat u op deze website kunt gebruiken door een nieuwe klant / nieuwe klanten naar ons door te verwijzen via ons verwijzingsschema door de verwijzingslink en/of verwijzingscode die we u verstrekken te delen, via: https://winkel.oralb.nl/myreferrals.list. U komt alleen in aanmerking om als 'verwijzer' aan dit verwijzingsprogramma deel te nemen als u eerder een bestelling op de website heeft geplaatst.

Een nieuwe klant is een natuurlijk persoon die nog niet eerder een bestelling bij ons heeft geplaatst. Als de verwijzingsontvanger een actief account op de website heeft, maar nog niet eerder een bestelling op de website heeft geplaatst, heeft hij/zij uitsluitend het recht om deel te nemen aan de verwijzingsregeling, via: https://winkel.oralb.nl/myreferrals.list. Als de verwijzingsontvanger al een account op de website heeft, kan hij/zij niet deelnemen aan het verwijzingsprogramma aan de hand van een 'verwijzingscode' (ongeacht of hij/zij eerder een bestelling heeft geplaatst).

Als de verwijzingsontvanger op uw verwijzingslink heeft geklikt, wordt de kortingscode automatisch toegepast bij het afrekenen. Als de verwijzingsontvanger een verwijzingscode gebruikt, moet hij/zij deze invullen bij het afrekenen.

Let op: tegoed dat is ontvangen via het verwijzingsprogramma mag uitsluitend worden uitgegeven op de website en noch u, noch de verwijzingsontvanger heeft recht op enige vorm van betaling met betrekking tot het tegoed. Het tegoed kan alleen worden ingewisseld voor nieuwe bestellingen en is niet inwisselbaar voor geld. Het tegoed dat op uw verwijzingsprogramma‐account staat, is op geen enkele manier overdraagbaar.

U ontvangt het toepasselijke tegoed 24 uur na verzending van de bestelling van de verwijzingsontvanger op uw account. Als de verwijzingsontvanger zijn/haar bestelling om welke reden dan ook binnen 24 uur na de verzending annuleert, komt u niet in aanmerking voor tegoed. U ontvangt uw tegoed in de standaardvaluta van de website. Enig tegoed dat is verkregen via het verwijzingsprogramma en niet binnen 12 maanden na de datum van opbouw is gebruikt, komt te vervallen. De verwijzingsontvanger moet een bestelling plaatsen van tenminste de minimumwaarde zoals deze op de website is vermeld. We kunnen naar eigen goeddunken het tegoed dat u heeft ontvangen via ons verwijzingsprogramma op elk gewenst moment intrekken als we van mening zijn of vermoeden dat uw gebruik van het verwijzingsprogramma frauduleus, misleidend of in strijd met deze voorwaarden is.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de website wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databases en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat het materiaal en de inhoud van de website eigendom blijft van ons en onze licentieverstrekkers.

U kunt de inhoud van de website op een computerscherm ophalen en weergeven, dergelijke inhoud in elektronische vorm op een schijf opslaan (maar op geen enkele server of ander opslagapparaat dat op een netwerk is aangesloten) of één kopie van de inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijke, niet‐commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en eigendomsrechten niet schendt. U mag de materialen of inhoud op de website niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden of voor commerciële doeleinden gebruiken.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande enige andere bepaling in de voorwaarden, kan niets in deze voorwaarden:uw rechten als consument onder het Engels recht aantasten of beperken; of onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid uitsluiten of beperken.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene schade, of voor een volledige of gedeeltelijke niet‐nakoming van onze verplichtingen, als deze tekortkoming het gevolg is van overmacht of het handelen van een derde partij.

De website wordt aangeboden op een 'as is'‐ en 'as available' -basis zonder enige verklaring of onderschrijving en we geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking ertoe en het gebruik ervan. U erkent dat we niet kunnen garanderen en niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de veiligheid of privacy van de website en alle door u verstrekte gegevens. U draagt het risico dat verbonden is aan internetgebruik.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de inhoud van de website correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten, omissies of voor de resultaten verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor technische problemen die u kunt ondervinden wanneer u de website bezoekt. Als we op de hoogte worden gebracht van eventuele onjuistheden van de inhoud van de website proberen we deze zo snel mogelijk te corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij alle aansprakelijkheid af in verband met het volgende: onverenigbaarheid van de website met uw apparatuur, software of telecommunicatielinks; technische problemen, waaronder fouten of onderbrekingen van de website; ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de website; en het niet voldoen van de website aan uw vereisten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor enige gevolgschade of incidentele schade (beide omvatten zonder beperking puur economisch verlies, winstverlies, verlies van zaken , verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website.

16. LEVERING

Levering geschiedt alleen per post naar Nederland. Producten worden geleverd op het afleveradres dat u ons tijdens het bestelproces heeft verstrekt. Alle aangegeven tijdsperioden worden in werkdagen gegeven. De levertijden op de site zijn indicaties en komen overeen met de gemiddelde tijden voor verwerking en levering. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging van de verzending die niet door ons is veroorzaakt.

17. SCHEIDBAARHEID

Als enig deel van de voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet‐afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de voorwaarden.

18. VRIJWARING

Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden opgevat als een vrijwaring van procedures of een daaropvolgende schending van enige bepaling.

19. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons wordt gesloten.

20. RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse rechtbanken.

21. INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Deze voorwaarden regelen uw gedrag, uw rechten en onze rechten met betrekking tot tekst, foto's, video's, posts, communicatie, muziek, audio-/geluidsopnames, illustraties, beoordelingen, recensies of ander materiaal of informatie, die u maakt in verband met de websites ('inzending'). Wanneer u een inzending indient, stemt u in met het volgende:

· Uw inzending is origineel, nauwkeurig, door u gemaakt en geen nabootsing;

· U bent momenteel een bonafide gebruiker van het product/de producten die in uw inzending worden genoemd en uw inzending weerspiegelt uw ware en eerlijke mening over en huidige ervaring met het product/de producten;

· u bent meerderjarig, of, indien minderjarig, stemt een van uw ouders of uw wettelijke voogd in met uw inzending;

· u bent geen werknemer van ons, u werkt niet voor een gelieerde onderneming of bureau dat door ons is ingehuurd om producten te promoten en/of te verkopen; OF, als u een medewerker van ons bent of werkt voor een gelieerde onderneming of bureau dat door ons is ingehuurd om producten te promoten en/of te verkopen, stemt u ermee in om een duidelijke en opvallende bekendmaking van uw relatie met ons in uw inzending op te nemen;

· uw inzending (of een deel ervan) is niet opgenomen in of gepland voor gebruik in andere reclame- of promotiematerialen, voor ons of een derde partij;

· uw inzending wordt gedaan zonder dat een voorafgaande betaling of een belofte van betaling aan u is gedaan of zonder dat u een betaling in ruil voor uw voorgestelde inzending verwacht. Uw inzending wordt ook gedaan zonder dat er vooraf enig voordeel aan u is toegekend of dat u enig toekomstig voordeel verwacht, behalve de mogelijkheid dat uw inzending voor promotionele doeleinden door Procter & Gamble wordt gebruikt. Of, als u een voordeel ontvangen heeft, vermeldt u duidelijk de details hiervan in uw inzending;

· uw inzending is niet vals, misleidend, beledigend, godslasterlijk, vulgair, obsceen, geringschattend, lasterlijk, smadelijk of anderszins ongepast;

· uw inzending bevat geen inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim, publiciteitsrecht, recht op privacy, morele rechten en/of andere toepasselijke persoonlijke of eigendomsrechten van derden;

· uw inzending bevat geen inhoud die in strijd is met enige wet, voorschrift, verordening of regelgeving of inhoud die zich bezighoudt met, aanspoort tot, pleit voor of instructies geeft voor gedrag dat een strafrechtelijk of civiel misdrijf zou vormen onder enige wet, voorschrift, verordening of regelgeving;

· uw inzending bevat geen materiaal of inhoud die, of redelijkerwijs kan worden beschouwd als, haatdragend, ongeacht of deze gericht is tegen een individu of groep, of die anderszins onrechtmatig bedreigend of intimiderend is voor een individu, partnerschap, bedrijf of politieke instantie;

· uw inzending bevat geen inhoud die of materiaal dat bedoeld is om verstoring te veroorzaken of om anderen te misleiden, zoals het plaatsen van meerdere inzendingen in een poging om het forum te monopoliseren of het plaatsen van een inzending die geen verband houdt met het aangewezen onderwerp of thema van het forum;

· uw inzending bevat geen inhoud die websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens, telefoonnummers, andere informatie of meningen van een geïdentificeerde of redelijkerwijs identificeerbare persoon of privé-informatie (inclusief gevoelige informatie) van derden bevat zonder voorafgaande toestemming van die persoon voor het delen van dergelijke informatie met ons;

· Uw inzending bevat geen programmering die of materiaal dat Trojaanse paarden, virussen, wormen, schadelijke code of andere mogelijk schadelijke informatie, programma's of bestanden bevat; en

Ons gebruik van uw inzending is niet in strijd met deze voorwaarden en zal geen schade toebrengen aan een persoon of entiteit.

Als de inzending op enigerlei wijze verband houdt met een promotie, sweepstakes, wedstrijd, weggeefactie of een soortgelijk programma, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie in inzendingen die worden uitgedrukt of beschikbaar gesteld op de sites, zijn die van de respectieve auteur(s) of distributeur(s). We onderschrijven noch garanderen de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van een dergelijke inzending.

We bekijken niet en kunnen niet alle inzendingen bekijken, die zijn geplaatst of gemaakt door gebruikers die de website bezoeken en we zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze inzendingen. U erkent dat, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de website te bekijken en te verspreiden, wij slechts optreden als een passief kanaal voor een dergelijke distributie en wij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot inzendingen of activiteiten op de site. We zijn niet verplicht om een inzending te plaatsen of te gebruiken. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, inzendingen en/of gebruikers die wij als (a) beledigend, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) in strijd met enige wet of regelgeving of (e) beledigend beschouwen of anderszins onaanvaardbaar voor ons zijn, te blokkeren of te verwijderen. Houd er rekening mee dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst of verzendt, wordt behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring van Oral-B. Met uitzondering van alle persoonlijk identificeerbare informatie/persoonsgegevens, die we van u kunnen verzamelen volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in onze privacyverklaring, wordt elke inzending beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. We hebben geen verplichtingen met betrekking tot de inzendingen.

Door een inzending in te dienen, verleent u aan ons en aan Procter & Gamble alles wat volgt:

· Een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig volstort, royaltyvrij, volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie om dergelijke inzending(en) te gebruiken, controleren, beoordelen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken, te distribueren, verzenden, weer te geven en uit te voeren, geheel of gedeeltelijk, in elk medium, formaat of technologie, online of offline, nu bekend of in de toekomst ontdekt, en op eender welke manier, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle promotie, openbare weergave en/of commentaar (hetzij op de webpagina's van Procter & Gamble of op webpagina's van derden), reclame, marketing, merchandising, publiciteit en commercieel gebruik en nevengebruik daarvan, zonder enige verdere kennisgeving of betaling aan of vereiste toestemming van u (behalve waar dit bij wet verboden is);

· Een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig volstort, royaltyvrij, volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie om uw naam, bijnaam, gebruikersnaam, biografische informatie, vocale opnamen van u en/of illustraties, fotografische of videografische clips, portretten, gelijkenissen of afbeeldingen van u of enige andere indicatie van uw recht op publiciteitsrechten (gezamenlijk 'uw persoonlijke inhoud') te gebruiken, zoals vervat in uw inzending(en), in samengestelde of vervormde vorm of zoals anderszins opgenomen in andere creatieve werken van auteurschap, in elke media, in elk formaat of elke technologie, online of offline, nu bekend of in de toekomst ontdekt, en op enigerlei wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle promotionele, openbare weergave en/of opmerkingen (hetzij op de wegpagina's van Procter & Gamble of op webpagina's van derden), reclame, marketing, merchandising, publiciteit en commercieel gebruik en nevengebruik daarvan, zonder enige verdere kennisgeving of betaling aan of toestemming van u (behalve waar dit bij wet verboden is).

· U stemt er ook mee in afstand te doen van alle toepasselijke morele rechten zoals vervat in uw inzending(en) voor elk van de voorgestelde toepassingen die hierboven worden vermeld.

Door het indienen van een inzending stemt u ermee in om namens uzelf en uw opvolgers, rechtverkrijgenden en vertegenwoordigers, ons en Procter & Gamble en elk van zijn respectievelijke functionarissen, directeuren en werknemers vrij te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, rechtszaken, acties, eisen, aansprakelijkheden en schade van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van een dergelijke inzending, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle claims voor valse reclame, inbreuk op het auteursrecht, inbreuk op de privacy, schending van het recht van publiciteit of van morele rechten en/of laster. Zonder het voorgaande te beperken, heeft u in geen geval recht op, en doet u afstand van enig recht om het gebruik van de inzending of uw persoonlijke inhoud die in een dergelijke inzending wordt weergegeven, of de exploitatie van een van de rechten zoals hierboven vermeld, op te leggen, te beperken of te belemmeren.

U begrijpt dat wij vertrouwen op uw verklaringen, toekenningen van rechten, afstandsverklaringen en vrijwaringen om u in staat te stellen een inzending in te dienen. U erkent dat u de toekenning van rechten en licenties en/of de vrijstellingen in deze overeenkomst niet mag beëindigen of intrekken.

We garanderen niet dat u de mogelijkheid heeft om uw inzending te bewerken of te verwijderen. U erkent dat u, en niet wij, verantwoordelijk bent voor de inhoud van de inzending(en).

22. ABONNEMENTEN

A. U kunt ervoor kiezen om via onze Service een abonnement te nemen. Het abonnement op onze Service bestaat uit een eerste bedrag gevolgd door terugkerende periodieke betalingen, zoals door u overeengekomen. Door u te abonneren, erkent u dat uw abonnement een eerste en terugkerende betalingsfunctie heeft en dat u de verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle terugkerende betalingen voorafgaand aan een opzegging.

B. We brengen zonder uw verdere toestemming periodiek kosten in rekening (elke maand, 2 maanden, 3 maanden of 4 maanden, zoals door u geselecteerd), totdat u zich afmeldt voor automatische verlenging door via uw 'Mijn account'-pagina de knop 'Abonnement opzeggen' te gebruiken.

C. De eerste betaling voor uw abonnementsbestelling vindt plaats op het moment van afrekenen. Volgende betalingen worden bepaald door de verzenddatum van de vorige abonnementsbestelling. Als, bijvoorbeeld, de vorige bestelling op 1 september 2020 verzonden is en het abonnement is ingesteld op een frequentie van 2 maanden, dan is de volgende factuurdatum 1 november 2020.

D. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door een verzoek in te dienen via uw 'Mijn account'-pagina.Een verzoek tot opzegging van een abonnement wordt van kracht na de eerstvolgende levering. Als u, bijvoorbeeld, een opzegging aanvraagt op 15 september 2020 en uw volgende levering wordt op 17 september 2020 verwacht, dan ontvangt u uw laatste levering op 17 september 2020 en wordt uw abonnement vanaf dat moment geannuleerd. U kunt ook met onmiddellijke ingang opzeggen door contact op te nemen met het klantenserviceteam.

E. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. In het geval uw abonnementsbestelling niet beschikbaar is, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht (of op een andere manier als er geen e-mailadres is opgegeven) en kunt u wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of kunt u uw bestelling annuleren.

F. U kunt uw abonnementsbestelling met een maand uitstellen, op voorwaarde dat u dit ten minste 5 dagen vóór uw volgende factuurdatum doet. Elke abonnementsbestelling kan maximaal twee keer worden uitgesteld (dus, in totaal twee maanden uitstel).

G. Abonnements- en andere kortingen zijn mogelijk. De korting op uw eerste bestelling kan verschillen van de korting op terugkerende bestellingen.Speciale aanbiedingen zijn niet van toepassing op abonnements- en andere kortingen, behalve wanneer deze betrekking hebben op het behalen van een bestedingsdrempel.

H. De leveringsopties die u voor uw eerste abonnementsbestelling selecteert, zijn van toepassing op alle volgende abonnementsbestellingen. Met uitzondering van uw eerste bestelling, die in aanmerking komt voor promotionele levering de volgende dag, is standaardlevering van toepassing op alle terugkerende bestellingen.

I. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment uw abonnement niet te verlengen zonder opgaaf van redenen voor onze beslissing.

23. GARANTIE

1) VANAF 1 JANUARI 2022 GRATIS + 1 JAAR GARANTIEVERLENGING VIA WINKEL.ORALB.NL

Als je een elektrische tandenborstel of monddouche rechtstreeks bij www.winkel.oralb.nl koopt, geven we je een jaar verlengde garantie op onze elektrische tandenborstels en monddouches. Deze gratis verlengde garantie kan niet worden gebruikt naast andere verlengde garanties die bij andere promoties worden verleend. Onze fabrieksgaranties worden verlengd met maximaal 1 jaar, zodat je vanaf de aankoopdatum maximaal 3 jaar garantie krijgt. De automatische +1 jaar verlengde garantie is sinds 1 januari 2022 beschikbaar op winkel.oralb.nl en alleen geldig als je ook de e-mail hebt ontvangen met de details van jouw garantieverlenging.

Belangrijke informatie:

Je ontvangt een e-mail met de details van jouw garantieverlenging. Bewaar zowel de e-mail met de garantiebevestiging als de e-mail met de orderbevestiging als aankoopbewijs. We raden je aan beide e-mails ook te printen.

2) VOOR 1 JANUARI 2022 GEKOCHTE ORAL-B ELEKTRISCHE TANDENBORSTELS VIA ORAL-B OF VIA ANDERE RETAILER

Heb je jouw elektrische tandenborstel voor 1 januari 2022 gekocht via winkel.oral.nl of andere retailer, dan kun je jouw elektrische tandenborstel alsnog binnen 24 maanden na aankoop registereren via: https://www.oralb.nl/nl-nl/creeer-profielpagina

3) TOT 5 JAAR GARANTIE OP ORAL-B iO 10 SERIES

Voor Oral-B iO10 Series liep er een actie van19/08/2022 tot 30/09/2022 om je te registreren voor 5 jaar garantie op Oral-B iO10 Series.

-> Heb je je geregistreerd voor tot 5 jaar garantie, maar ook een automatische e-mail ontvangen van Oral-B voor +1 jaar extra garantie, omdat de aankoop verliep via winkel.oralb.nl? Dan geldt de tot 5 jaar garantie via ‘wachtlijst’ registratie mits je de registratie voltooid hebt via https://www.oralb.nl/nl-nl/login-pagina

Voor volledige informatie kijk op https://winkel.oralb.nl/garantie.list